Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z witryny internetowej www.mebledesigner.pl
 2. Agencja Reklamowa IDOL Izabela Marcinkowska dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony informacji osobowych udzielonych przez Klientów podczas korzystania ze strony internetowej oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

2.  Administrator danych osobowych

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Agencja Reklamowa IDOL Izabela Marcinkowska z siedzibą w Gdańsku 80-299, ul Kielnieńska 125B/1 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców CEIDG , NIP 5831667927, REGON 193035773

  Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
  – listownie na adres: ul. Kielnieńska 125B/1, 80-299 Gdańsk
  – przez e-mail: biuro@mebledesigner.pl

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Cele przetwarzanie danych:

Podstawy prawne:

Okres przetwarzania:

podjęcia działania w zakresie odpowiedzi na zapytanie, przygotowania wyceny oraz realizacji zlecenia

art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik

do czasu wycofania zgody

pomiary
statystyczne, marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w
celach marketingowych) produktów i usług Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

marketing oraz przesyłania ofert handlowych 

Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda


do czasu wycofania zgody


4. Odbiorcy danych

 • Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorami, na podstawie zawartych umów, w szczególności podmiotom świadczącym usługi: projektowe, pomiarowe, monterskie, wsparcia dla systemów informatycznych służących do obsługi klientów, marketingowe itp. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

 

5. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Pani/Pana lub na podstawie Pani/Pana zgody,
 • Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe powyżej).
 • Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jedynie do Google w przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z plików Cookies. Google jest odbiorcą certyfikowanym w ramach Tarczy Prywatności Stanów Zjednoczonych (Privacy Shield) co jest równoznaczne z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.

7. Pliki Cookies

 1. Witryna www.mebledesigner.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Komandor Pomorze S.A. w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

NAZWA CIASTECZKA

TERMIN WYGAŚNIĘCIA PLIKU CIASTECZKA

OPIS I ZASTOSOWANIE PLIKU CIASTECZKA


__unam


6 miesięcy

Ten
plik cookie utworzony przez Google Analytics jest używany do określania
nowych sesji / odwiedzin, generuje statystyki dotyczące ruchu w
witrynie.


__utma


2 lata

Ten
zewnętrzny plik ciasteczko utworzony przez Google Analytics służy do
rozróżniania użytkowników i sesji oraz generowania danych statystycznych
dotyczących ruchu w witrynie.


__utmz


6 miesięcy

Ten
własny plik ciasteczko utworzony przez Google Analytics służy do
identyfikowania źródła ruchu na stronie lub kampanii, w celu uzyskania
informacji o tym, w jaki sposób użytkownik trafił na stronę._ga2 lata

Ten
zewnętrzny plik ciasteczko Google Analytics służy do rozróżniania
użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na
stronie. Ten plik ciasteczko pomaga nam identyfikować obszary witryny,
które wymagają udoskonalenia. Plik ciasteczko _ga nie pozwala na
identyfikację osobową użytkownika, ponieważ nie są śledzone żadne
informacje ani dane osobowe.

_gid

24 godziny

Ten
plik ciasteczko Google Analytics służy do rozróżniania użytkowników na
potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie.

fe_typo_usersesja

Cookie
generowane przez System Zarządzania Treścią witryny: TYPO3. To Cookie
pozwala na identyfikację użytkownika i zapamiętanie jego preferencji
(np. wybór wersji językowej strony) oraz akcji wykonanych na naszej
stronie (np. wyszukiwane słowa). Cookie jest tworzone w momencie
otworzenia naszej strony i znika w momencie zamknięcia przeglądarki.

 

 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

– Google Chrome

 • Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:
 • Usuwanie plików Cookies,
 • Domyślne blokowanie plików Cookies,
 • Domyślne zezwalanie na pliki Cookies,
 • Domyślne zachowywanie plików Cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 • Określanie wyjątków dla plików Cookies z konkretnych witryn lub domen

– Internet Explorer

 • Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

– Mozilla Firefox

 • Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

– Opera

 • Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

– Safari

 • W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo.
 • W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.
 • Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, imię nazwisko, adres, telefon zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę.

8. Logi systemowe.

 • Logi systemów, czyli rejestr zdarzeń – utworzony w chronologicznej kolejności zapis informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących strony WWW. Zawierają one takie dane jak adres IP, z którego nastąpiło wejście na daną podstronę, adres tej strony oraz czas połączenia. Logi systemów wykorzystywane są przez Nas w szczególności w celach statystycznych. Analiza logów systemów pozwala także na zidentyfikowanie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem

9. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 • Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. 
 • Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji w celach statystycznych, monitorowania ruchu na Stronie Internetowej oraz analiz marketingowych. 

10. Uaktualnienia Polityki Prywatności

 • Strona Internetowa zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony Internetowej lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Polityka RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Agencja Reklamowa IDOL Izabela Marcinkowska z siedzibą w Gdańsku 80-299, ul Kielnieńska 125B/1 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców CEIDG , NIP 5831667927, REGON 193035773

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Kielnieńska 125B/1, 80-299 Gdańsk
– przez e-mail: biuro@mebledesigner.pl

 

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą ( np. pomiar) lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do wykonania pomiaru i/lub zawarcia umowy),
  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj.: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. dla celów podatkowych i rachunkowych,
  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora m.in. w celu: realizacji zamówienia, rozstrzygnięcia roszczeń reklamacyjnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, marketingu produktów lub usług Administratora,
  – na podstawie odrębnej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO np. w celu : marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Administratorem, udzielenia wsparcia przy uzyskaniu kredytu na finansowanie zakupionych towarów,

  Informuje się, że podanie danych jest dobrowolnie, jednak niezbędne do umówienia i realizacji pomiaru, wyceny lub przedstawienia oferty, czy realizacji umowy.
 2. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1) ważności oferty, ale nie dłużej niż jeden rok od jej otrzymania, jeżeli nie doszło do zawarcia umowy,
  2) obowiązywania umowy zawartej z Administratorem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, (np. archiwizacja dokumentów księgowych)
  3) niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń,

  Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane na tej podstawie do czasu jej odwołania. 
 3. Odbiorcy danych

  Pani/Pana/ Klienta dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom współpracującym z Administratorem, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty, na podstawie zawartych przez Administratora umów, w szczególności podmiotom świadczącym usługi: projektowe, pomiarowe, monterskie, transportowe, księgowe, audytowe, kredytowe, wsparcia dla systemów informatycznych służących do obsługi klientów, marketingowe itp. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartych przez Administratora umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 4. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  b. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  c. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  e. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  f. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko, co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Pani/Pana lub na podstawie Pani/Pana zgody,
  g. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

  Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli Administrator posiada dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, dochodzenia roszczeń), to Administrator może je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej

  Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe powyżej),
 5. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 6. Polityka prywatności:

  Zapoznałem się z polityką prywatności. Podałam dane osobowe dobrowolnie. 
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym momencie możesz wyłączyć ich obsługę. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu.
Polityka Prywatności    Ciasteczka
AKCEPTUJĘ
Scroll to Top